"Stedet" Center for mænd i Krise begyndte sit virke d. 1. juni 1995 på adressen Sjællandsgade 17A. Inden da havde en gruppe mennesker med Aase Kaae i spidsen været i gang med at skabe økonomisk og lokalemæssigt baggrund for et tilbud som det hed: "Krisecenteret "Stedet" – særligt for mænd.

Hensigten var dengang at skabe et center for mænd som svarede til Fredericia Krisecenter.

Da denne ambitiøse plan ikke umiddelbart kunne lade sig gøre blev der indgået en aftale med Nicolai-tjenesten om at dele lokalerne i Sjællandsagde 17. Her kunne "Stedet" så etablere en rådgivning – samt til helt akutte situationer – én seng. Det første år var der tale om 122 henvendelser og 16 overnatninger.

D. 1. september 1998 bliver sengeantallet udvidet til 2 og antallet af overnatninger steg til 356 på et år.. D.1. juni 2000 flyttede "Stedet" til adressen i Oldenborggade hvor der med hiv og sving ( sofaen i stuen, madras i køkkenet og kontor ) kunne være 5 overnattende. Samtidig blev arbejdet omkring mændene mere intenst omkring parterapi og personlig rådgivning.

I sommeren 2003 flyttede centeret en etage op og har nu permanent 4 sengepladser. I en periode var der også tale om 3 udslusningslejligheder.

I løbet af den 10 årige periode fra "Stedet" begyndte og til nu er man nu oppe på omkring 75 – 80 % belægning, året rundt af de 4 sengepladser, dvs. over 1000 overnatninger. Samtidig fungerer "Stedet" som et værested for tidligere beboere samt mænd der ønsker anden støtte end overnatning. "Stedet" er medlem af Landsforeningen af Væresteder (LVS)

Driften af "Stedet" er lagt hænderne på en række frivillige mænd og kvinder og via en telefonordning er der tale om et døgntilbud til mænd i krise.