Husregler for beboere på "Stedet"

Overtrædelse af disse, medfører øjeblikkelig bortvisning!

    1.     Pris for logi er kr. 110,- pr. døgn (kr.75,- for unge på SU), som betales bagud.

    2.     Beboerne skal være hjemme inden kl. 2200 – eller efter aftale med en medarbejder.

    3.     Der må ikke medbringes eller indtages alkohol eller andre ikke lægeordinerede medikamenter. Lægeordineret medicin opbevares på kontoret.

    4.     Indtagelse af alkohol uden for krisecentret, så beboeren er påvirket ved ankomsten, accepteres ikke.

    5.     Beboerne må ikke lukke andre ind.

    6.     Beboerne skal selv lave mad, vaske op og gøre rent på hele centret. Der vil blive foretaget værelseskontrol ugentligt.

    7.     Der er absolut rygeforbud i soverum og badeværelse samt legerummet.

    8.     Værdigenstande og penge opbevares på eget ansvar. >Stedet<’s boks kan bruges.

    9.     Private opkald fra kontorets telefon skal være korte.  

    10. Hvis en beboer overnatter uden for centret, skal der alligevel betales for ophold. 

    11. Besøg kun efter aftale.

    12. Der er mødepligt til beboermøderne.

    13. Man er forpligtet til at være aktiv boligsøgende under opholdet. Du kan  bo på krisecentret i 3 måneder.

    14. Tøj, personlige effekter m.v. opbevares højst 8 dage efter udflytning.   

    15. Der skal være ro i centret efter kl. 2300. Musik og TV må ikke være til gene for andre beboer.

   16. Ved mistanke om indtagelse af stoffer, kan der kræves urinprøve. Ved mistanke om indtagelse af alkohol, at der pustet i alkoholmeter. Nægtes det, vil det medføre bortvisning fra Center for Mænd i Krise.