Krisecenter for mænd er inde i en rivende udvikling og har derfor brug for dig. Din alder er af mindre betydning!

”Stedet” er et krisecenter, hvor vi har 6 pladser til overnatning i kortere eller længere tid.

Krisecentret er døgnåbent, og vi tilstræber en døgnbemanding. Det kræver mange frivillige. Vagterne er i øjeblikket inddelt således: 10-13, 13-17, 17-21/22 og 22-10.

Vores opgave er at hjælpe, de der søger råd og vejledning videre.
beboerne hjælpes også videre, og gives omsorg og interesse.

Vi stiller ingen specielle krav til dig som frivillig. Men vi forudsætter at du er rummelig og har et overskud til at lytte og ”være til stede”. Efter tre ”prøvevagter” laver vi en aftale om kommende vagter, tavshedspligt og dine krav og rettigheder

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte centret på tlf. 75 93 32 23 eller den daglige leder Carsten Nicolaysen